Kontaktpersoner

Salg

Bjørn Norum
Butikkleder
Cathrine Søreng
Selger butikk
Fredrik Dahl
Selger butikk
Knut Kristiansen
Selger Industri
Lars Stamsaas
Innkjøp
Mia Berget
Selger butikk
Ole Morten Steenberg
Selger butikk
Per Vestby
Selger Industri
Stian Fosser
Selger Industri

Verksted

Emil Skaarer
Servicetekniker
Hans Martin Larsen
Servicetekniker
Lars Petter Didrichsen
Verkstedleder
Werner Madsen
Servicetekniker

Logistikk

Amund Fosser
Transport
Jan Solbrekke
Lager
Lars Stamsaas
Innkjøp
Ole Johan Nyborg
Varemottak

Administrasjon

Anne Lise Mikalsen
Regnskap / Sentralbord
Anton Finnestad
IT / Marked
Magne Solbrække
Daglig leder
Martin Bredholt
E-handelsansvarlig
Merima Harcevic
HR- og HMS-ansvarlig